Loading...

Sint-Dominique Savio

Sint-Dominique Savio

Sint Dominique Savio is een prive-school die zich ontfermt over leerlingen met leerproblemen en ook kinderen van christelijke families. De school heeft haar adres in Moeskroen waar 70 kinderen vanaf de kleuterklas tot en met het tweede middelbaar gescholariseerd zijn. Ze zijn door 7 leerkrachten omringd. Daarbij is er ook een aantal vrijwilligers. De schoole is niet herkend en krijgt ook geen subsidies van de   Federatie Wallonië-Brussel. Ze is door Marie-Dominique Hillewaert bestuurd. Het project is gestart in 1991 op een zolder, en door de jaren heen opgegroeid in een huis met een vijftig-tal kinderen, al daan niet met leerproblemen.

Vandaag is één van de doelstellingen om zich over kinderen te ontfermen met leerachterstand of met leerproblemen.Zodoende kunnen deze kinderen hun achterstand te boven komen en hun scooltijd afwerken. Ongeacht of deze achterstand dan te wijten is of niet aan een een specifiek probleem (dyslexie, autisme op verschillend niveau, fysieke handicap, hyper begaafd, ziekte, kulturele armoede…), of aan het beleid van ons huidig schoolsysteem. De school staat tevens open voor ieder kind behorend tot een gezin die een respectvol onderwijs verwacht betreffende de christelijke waarden. Er werd een finaciële tegemoetkoming gavraagd aan het Alcuin Fonds om het salaris te garanderen van 3 half-tijdse personen. (We hebben een half-time bekomen voor drie jaar)

De school Sint Dominique Savio heeft als doel om ieder kind een kwaliteits onderwijs te garanderen waarbij van het kind verwacht wordt om het beste van zichzelf te geven.De leerkrachten leren de leerlingen om de anderen te respecteren, zichzelf te aanvaarden , met hun beperkingen en gaven.Mits een ge-individualiseerd onderwijs te garanderen op het ritme van ieder kind, is het schooljaar verdeeld in 10 modules. Het « normale » ritme, gevolgd door het merendeel van de leerlingen, is een module per maand.

De school wil voor alle leerlingen een goed studieniveau : niet enkel de gevraagde kennis van de competentiebasis, die wij heel strikt opvolgen, maar het systematisch aanleren van bepaalde kennissen, zoals woordenschat of de vervoegingen, alsook het « drillen » van hoofdrekenen. Het is perfekt mogelijk om ieder kind te doen slagen, zodat het niet onderdrukt hoeft te zijn door een scoolfalen of schooluitval. Ieder jaar leggen de kinderen van het zesde leerjaar succesvol hun test af van het « CEB » (certificaat van het basis onderwijs). Hetzelfde geldt voor de resultaten van het tweede middelbaar. (De school neemt geen oudere leerlingen aan.)

Men stelt ook een leerstrategie voor aan het kind, door middel van de « P.N.L. »(neurologische taal programmatie). Meestal onbekend, doch heel doeltreffend en succesvol om de kinderen te doen slagen.

Er zijn ook verscheidene ateliers georganiseerd zoals zang, dans, muziek en circustechnieken. Verstellingen en shows worden op poten gezet.

Iedere dag om acht uur komen de kinderen een handje toesteken bij de voorbereiding in de keuken.

De sport maakt tevens deel uit van de cursus (zwemmen, psychomotriciteit)

 

Nieuws :

Een hoogstaande muzikale komedie wordt om de drie jaar georganiseerd. (afgelast in 2020)

Meer info van het projkt is beschikbaar op het internet (www.ecolesaintdominiquesavio.be)

 

Share:
  • BRIEF VAN INFORMATIE