Loading...

Categorie: Uncategorized

Europese School Brussel-Argenteuil (EEBA)

EEBA (Europese School Brussel-Argenteuil) is een meertalige internationale school die het curriculum van de Europese School aanbiedt. Van 19 leerlingen op het moment van de opening in 2016, telt nu de school ongeveer 350 leerlingen sinds het begin van het schooljaar 2021-2022.

EEBA is geaccrediteerd sinds 2016 en werd opgericht als antwoord op een oproep van gezinnen.

EEBA staat open voor alle leerlingen, zonder onderscheid op grond van het werk van hun ouders, in tegenstelling tot de klassieke Europese scholen. Aan het einde van het curriculum kunnen de leerlingen kiezen voor het Europees of het Internationaal Baccalaureaat, die beide worden erkend door de meest prestigieuze universiteiten ter wereld.

De school verwelkomt zowel expats als Belgen van diverse origines of uit gemengde koppels. Vanaf de lagere school worden vier taalafdelingen aangeboden: Engels, Frans, Italiaans en Zweeds, binnen een academisch programma van hoog niveau, met een motiverende begeleiding, een team van gekwalificeerde en attente leraren en een uitzonderlijk groene omgeving die ook kunst, sport en contact met de natuur aanmoedigt.

Binnen dit uitgebreide leerplan krijgt de leerling individuele ondersteuning en gedifferentieerd onderwijs word aangeboden. Het doel is zich aan te passen aan de diversiteit van de bestaande profielen om de vaardigheden van het kind zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Met de hulp van het Alcuin School Fonds heeft EEBA subsidies kunnen krijgen voor het opzetten van een permacultuurproject (groentetuin, eetbaar bos).

Wij nodigen u uit onze website te bezoeken voor meer details.

École démocratique de l’Orneau

De vzw l’Écolieu de l’Orneau, in Gembloux, bevordert de overdracht van kennis en ervaring via een egalitaire aanpak.

Als ruimte voor integratie en cohesie nodigt de vereniging mensen uit om te experimenteren met overgangspraktijken naar duurzame ontwikkeling dankzij nieuwe vormen van sociale en economische acties die rechtvaardig en voor iedereen toegankelijk zijn.

De ASBL École Démocratique de l’Orneau (Écolieu de l’Orneau) werd 5 jaar geleden opgericht vanuit de behoefte van gezinnen om een leerplek te creëren die “een dorp om hun kinderen en zichzelf op te voeden” samenbrengt : om zich te ontplooien in een leefomgeving met meerdere leeftijdsgroepen en tussen generaties, waarbij de nadruk ligt op natuurlijk en autonoom leren, met de mogelijkheid om op democratische wijze deel te nemen aan de beslissingen van de groep.

In september 2016, werd de democratische school van Orneau geboren en opgericht in Lonzée om aanvankelijk 15 kinderen van 3 tot 18 jaar op te vangen, en vervolgens geleidelijk aan een klein aantal van 50 kinderen.

In juni 2019, verhuist de school haar activiteiten naar een nieuwe site en nieuwe gebouwen in Ferooz (Gembloux). Deze nieuwe ruimte stelt het project in staat zich te ontwikkelen, de pedagogische mogelijkheden te diversifiëren en nieuwe activiteiten te beginnen ontwikkelen.

In mei 2020, zet de vzw haar ontwikkeling voort, herdefinieert haar Visie en lanceert het project van het Ecolieu de l’Orneau : met een onderwijspool, een huisvestingspool en een pool van economische activiteiten (ambachten, coworking, evenementen).

Het project maakt gebruik van gedeeld bestuur op basis van collectieve intelligentie, waarbij de plaats van elk individu wordt gelegitimeerd, participatie wordt aangemoedigd en verschillende graden van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid worden toegestaan.

Dankzij de steun van het Alcuin-fonds kan een nieuwe broodoven worden gekocht om een ambachtelijke broodproductieactiviteit te ontwikkelen die sinds begin 2020 bestaat en jongeren in staat stelt deze kennis en knowhow te leren door twee keer per week brood te produceren.

Bezoek onze website.

De “Anne Misonne” School

De “Anne Misonne” school is een unieke structuur. De school, vermeld bij de Franse gemeenschap als “thuisonderwijs” en afhankelijk van een inspecteur van het basisonderwijs, verwelkomt kinderen van het basisonderwijs.

Het onderwijs is aangepast voor kinderen met leerproblemen, die moeilijk hun plaats vinden in het gewone of het gespecialiseerd onderwijs. Elk kind geniet van een geïndividualiseerd programma, gebaseerd op het traditioneel onderwijs, aangepast aan zijn problemen, mogelijkheden en behoeften.

In 2018 ontving de school financiële steun van het Alcuin Fund voor de aankoop van specifieke leermiddelen en voor de financiering van renovatiewerken.

De Anne Misonne-school is een VZW die in 1956 werd opgericht door Mevrouw Anne Misonne in Oudergem.

Begin jaren vijftig startte Mevrouw Anne Misonne als psycholoog in een centrum voor de kinderen van de rechter in Rixensart. Ze werd getroffen door het gebrek aan opleiding van de leraren die met “moeilijke” kinderen werken. Ze wenst de leerkrachten beter op te leiden om kinderen met specifieke stoornissen te helpen.

Ze opent een klein schooltje voor dyslectische kinderen. Ze leidde deze school gedurende 20 jaar in overeenstemming met haar principes.

Mevrouw Anne Misonne pleit voor het respect voor het kind, en haar doel is kinderen met hun emotionele, persoonlijke en gezinsproblemen te helpen, door middel van een geadapteerd schoolonderwijs. “Elk kind, met zijn persoonlijke problemen heeft recht op een aangepast onderwijs.”

Vandaag wordt de school geleid door Mevrouw Foulik de Meeûs en door een Raad van Bestuur van 3 personen. De school verwelkomt ongeveer 24 leerlingen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar, verdeeld over klassen van maximaal 6 kinderen. De klassen bestaan uit 6 kinderen met verschillende problemen en die specifieke behoeften hebben. Elk kind heeft een persoonlijke benadering en een aangepast onderwijs nodig. De school ontvangt kinderen met aandacht stoornissen, schoolfobieën, autisme, academische problemen zoals dyscalculie, dyslexie of taalstoornissen.   Een team met goed opgeleide leraren, psychologen, logopedisten en vrijwilligers, werkt dagelijks rustig en professioneel samen met elk kind om de lees-, reken- en gespreksactiviteiten aan te leren. De school ontvangt geen subsidies ​​van de Franse Gemeenschap, maar wordt gefinancierd door spéciale giften en door de bijdragen van de ouders. Dankzij donateurs worden bepaalde activiteiten georganiseerd zoals muziektherapie, kunsttherapie, ergotherapie. De toegang tot het zwembad en de aankoop van uitrusting voor kinderen, zoals spelletjes, apparatuur voor kunsttherapie, educatieve uitrusting of de aankoop van meubels worden ook grotendeels gefinancierd door giften.  De pedagogie is aangepast aan elk kind om hem/haar zo ver mogelijk te leiden. Aan het begin van het jaar worden voor elk kind precieze doelstellingen opgesteld.Elk kind geniet van een geïndividualiseerd programma, gebaseerd op het traditioneel onderwijs, aangepast aan zijn problemen, mogelijkheden en behoeften.   Elke leraar zet een geïndividualiseerd onderwijsproject op met behulp van actieve methoden en dagelijks huiswerk en lessen. Drie rapporten per jaar worden opgesteld. Na elke periode worden er toetsen gepland. De leraressen evalueren elk kind, een mooie manier om de individuele vooruitgang te observeren.De academische en emotionele vooruitgang van de kinderen geeft een positief beeld van de school.

Meer informatie is beschikbaar op de website.

L’Ecole du Dialogue

L’Ecole du Dialogue est une école privée, située à Anderlecht, qui accueille 40 élèves en 2018 pour monter ensuite à 100 élèves de 3 à 18 ans. L’ambition de l’école est de donner accès à une citoyenneté contributive pleine et entière. La mission de l’Ecole du Dialogue est de montrer que tout enfant motivé se dépasse naturellement tant dans ses résultats scolaires que dans son intelligence émotionnelle, relationnelle et sociale. Elle permet à l’enfant d’être l’acteur de son propre apprentissage dès le plus jeune âge, le tout dans un cadre de bienveillance et d’entraide. L’école est aussi le coordinateur du projet School Transformation Lab qui relie différentes écoles performantes et innovantes pour aider les écoles traditionnelles à se transformer : c’est une école visitable par les personnes qui le souhaitent, dans l’idée de viser un changement global dans l’enseignement. Aujourd’hui l’école est dirigée par John Rizzo ainsi qu’un conseil d’administration composé de 7 personnes. De plus, des contributeurs et bénévoles aident l’école tout le long de l’année. En 2019, Le Fonds Alcuin leur a attribué un soutien financier pour l’achat de mobilier et matériel sportif ainsi que pour offrir la gratuité du minerval à un enfant dans le besoin.

 

L’approche de l’école du Dialogue repose sur un minimum d’explications collectives, mais ce sont les élèves qui s’expliquent la matière entre eux et ainsi développent leurs compétences relationnelles. Ils deviennent naturellement autonomes et empathiques. Tout peut contribuer à mettre le dialogue au centre des intérêts et pratiquer ainsi une pédagogie qui conjugue joie, amour et exigence. Tous les enfants sont amenés à s’entraider les uns les autres, d’une façon ou d’une autre. En permettant l’enfant d’être acteur de son propre apprentissage dès le plus jeune âge, on lui donne des outils pour le reste de sa vie : il sera plus autonome dans la vie de tous les jours, il peut donc être acteur de son propre rythme et augmenter son potentiel au maximum. Si l’enfant est heureux de venir à l’école et si il a confiance en lui, il apprendra plus vite. 

Les valeurs essentielles de l’école sont l’excellence (dépassement de soi, valorisation de l’effort pour atteindre un objectif désirable), l’erreur instructive ( il faut accepter une erreur comme un retour d’information permettant de s’améliorer plutôt que comme une faute, ce qui implique de reconnaître volontiers ses erreurs plutôt que de se victimiser) et l’autonomie (apprendre de manière autonome, être capable de se mobiliser, sortir de l’infantilisation et l’assistanat), l’entraide (apprentissage collaboratif, aider d’autres personnes à atteindre leur objectif) et la bienveillance (attentionné envers autrui de manière désintéressé et compréhensif). Les élèves se sentent créateurs de leur école en y prenant des décisions. La pratique quotidienne des arts martiaux traditionnels fait partie intégrante du programme des cours de l’Ecole du Dialogue. 

Tous les profils d’apprenants sont bienvenus à l’école, et l’école pratique une pédagogie HP friendly en raison d’un modèle pédagogique basé sur les neurosciences cognitives. Ici, les apprentissages sont désynchronisés: chacun apprend à son propre rythme, avec la liberté de creuser et d’explorer à la mesure de sa motivation, de son enthousiasme, de son besoin de défi et de dépassement. Chaque élève est libre d’apprendre de la manière la plus efficace pour lui. Les enfants sont encouragés à engager leur créativité dans l’élaboration d’un projet personnel et d’un projet de groupe. Certains arrivent avec un retard scolaire, et d’autres sans retard particulier : chacun est accueilli tel qu’il est. 

La pratique quotidienne des arts martiaux traditionnels fait partie intégrante du programme des cours de l’Ecole du Dialogue. Les arts martiaux ont des effets sur la concentration, la posture, l’estime et le respect de soi, le stress, le contrôle de soi, l’autonomie et l’inspiration de l’enfant, le tout menant à des meilleurs résultats scolaires. 

Le projet School Transformation Lab est un projet européen qui propose une transformation pédagogique en 52 étapes sur 3 mois pour s’adapter à un niveau d’hétérogénéité des élèves, rendre les élèves pilotes de leur apprentissage, encourager les élèves à s’entraider, les encourager à apprendre encore plus vite, fournir des activités accessibles pour que les élèves se dépassent, et faire face aux grandes classes

 

                         Nouvelles :

  • En septembre 2018, ouverture de l’Ecole du Dialogue pour les 8-18 ans. 
  • Reprise du 1er degré de l’Institut Don Bosco (école publique) avec une plus grande équipe, ce qui montre qu’un redressement est possible également dans une école traditionnelle.

 

Plus d’informations sont disponibles sur le site internet.

Sainte Bernadette School

L’école Saint Bernadette est située à Tarbes, en France. C’est une école hors contrat qui à été crée en 2016, accueillant 15 élèves en deux classes. Aujourd’hui, elle compte 60 enfants en trois classes de double niveau, 2 instituteurs professionnels et 2 institutrices bénévoles. L’objectif principal recherché est l’épanouissement de chaque enfant, ainsi que le développement de ses qualités morales et spirituelles. Un suivi individuel est proposé à l’enfant qui présente une difficulté particulière ou passagère. En 2019, le Fonds Alcuin à octroyé une bourse à ce projet pour l’acquisition de nouveaux locaux et ses travaux d’adaptation et de rénovation, afin de créer des salles de classes, deux réfectoires.

 

Le projet repose sur cinq piliers fondamentaux :

  • Une formation intellectuelle de qualité

Les méthodes d’apprentissage mises en œuvre permettent une acquisition durable des connaissances. En effet, le maître (ou la maîtresse) cherche à bâtir l’acquisition de nouvelles connaissances sur celles précédemment acquises, qu’il réactive en montrant qu’elles sont utiles, et qu’il enrichit.

L’équipe pédagogique consacre un effort particulier à la conservation des mêmes méthodes d’apprentissage d’une année sur l’autre, afin d’assurer une progression continue et cohérente.

L’enseignement est progressif et structuré, ordonné du simple au complexe, du concret à l’abstrait. Il privilégie les méthodes pluri-sensorielles et analytiques, offre des bases scolaires solides en lecture, écriture, orthographe et calcul, favorise l’observation, la mémoire et la réflexion.

  • Une formation personnalisée

Cette personnalisation nécessite de bien connaître chaque enfant, ses difficultés, son environnement familial et culturel. Le maître (ou la maîtresse) est le pilier de la formation, il (ou elle) établit une relation de confiance avec chaque élève afin de lui transmettre le savoir.

Grâce à ses petits effectifs, l’école s’adapte au mieux au rythme de chaque enfant. Les objectifs à atteindre sont individualisés par une bonne connaissance de l’élève.

L’éducation différenciée garçons – filles peut aussi être utilisée dans certaines disciplines, pour certains apprentissages.

Un suivi individuel, journalier ou hebdomadaire, sera proposé par le maître ou la maîtresse après concertation avec le directeur, aux parents (ou responsables légaux) dont l’enfant présente une difficulté particulière ou passagère.

Les enfants en grande détresse scolaire ou psychologique se verront proposer un soutien extérieur si les solutions mises en place dans le cadre de l’école n’aboutissent pas à des améliorations significatives.

Tout au long de l’année, des bons points ainsi qu’images seront remis aux élèves en fonction de leurs progrès et résultats; une cérémonie en fin d’année les récompensera.

  • Une formation humaine et morale solide

L’école Sainte Bernadette éduque au sens de l’effort et du service, à la politesse et à la prévenance. Cette éducation est une préoccupation de tous les instants.

C’est dans le primaire que les bonnes habitudes se prennent : dès tout petit, le jeune écolier aura des temps de silence, de calme. Il développera le goût du travail bien fait, apprendra à respecter le travail des autres, mais aussi à jouer, à se détendre, à ranger, à découvrir. L’école Sainte Bernadette veut donner le goût du Vrai, du Bien et du Beau.

  • Une formation chrétienne

Les fondements de l’école Sainte Bernadette sont catholiques, et reposent sur les principes enseignés dans les évangiles.

C’est une dimension incontournable qui assure la parfaite cohérence de l’ensemble du projet éducatif : transmettre le savoir à la lumière de la foi.

En effet, “réussir sa vie” ne se limite pas pour nous à une simple réussite matérielle, mais avant tout à pratiquer les vertus de notre mieux pour rechercher le Salut.

L’école Sainte Bernadette se veut être une école ouverte au monde d’aujourd’hui, ainsi qu’à toutes les familles qui se reconnaissent dans son projet et qui en acceptent les principes et les règlements.

Concrètement, cet idéal chrétien se traduira par la prière quotidienne en classe. Le bénédicité sera récité avant chaque repas.

Un oratoire ou « un coin prière » sera installé dans l’école ou dans les classes.

Les élèves recevront un ou deux temps (heures ou demi-heures, suivant l’âge) d’instruction religieuse par semaine.

  • Une école au service des familles

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. En adhérant au projet éducatif de notre école, ils s’engagent ainsi à approfondir leur rôle de parent dans une relation de confiance avec les enseignants et la direction pédagogique.

Les parents auront le souci de cultiver un vrai dialogue avec leurs enfants concernant leur scolarité et leur vie à l’école. En effet, les enfants ont un grand besoin de cohérence.

Différents temps de rencontres parents / enseignants seront proposés au cours de l’année, un certain nombre d’outils pédagogiques seront mis à leur disposition.

Au fur et à mesure de la scolarité, les parents pourront, si nécessaire, être amenés à revoir leur organisation familiale afin de l’adapter aux besoins de(s) l’enfant(s) (sommeil, repas, télévision, Internet, jeux vidéo, devoirs scolaires, …).

Le maître ou la maîtresse est en droit de signaler aux parents des difficultés éventuelles. Le directeur alertera les parents en cas de difficulté significative, pour rechercher ensemble la meilleure solution.

A mesure de leurs compétences, les parents seront invités à s’associer à la vie et au développement de l’école de leurs enfants.

Réalistes sur la difficulté d’atteindre leur propre vision de la perfection éducative, les parents doivent s’engager à œuvrer pour dépasser les difficultés éventuelles, notamment les divergences de point de vue, dans une démarche constructive, avec le souci premier du Bien Commun, gage de l’unité et de la pérennité du projet.

En effet, qu’il s’agisse de formation intellectuelle, d’éducation morale ou d’enseignement religieux, l’école Sainte Bernadette souhaite rechercher l’équilibre, dans un sens comme dans l’autre : « Autant que, pas plus que », disait saint Ignace de Loyola.

Vous trouverez plus d’informations ici

 

« Développer des têtes biens faites et des cœurs bons dans des corps sains »

Agnes School

Agnes School werd opgericht in 2002 op basis van tweetalig onderwijs Frans-Nederlands. De uitmundende reputatie van de school verspreidde zich peilsnel zodat in het schooljaar 2020-2021 zich meer dan 320 kinderen inschreven om les te volgen . Het korps van ongeveer 45 leraars staat elke dag klaar om hen de nodige ondersteuning te bieden. Agnesschool biedt vandaag de keuze om in de Frans-Nederlandse sectie of in de Frans-Engelse sectie de lessen te volgen. De gezinnen zijn vragende partij om de groeiende school uit te breiden met een middelbare afdeling: de verschillende mogelijkheden worden momenteel volop bestudeerd.

De specificiteit van Agnes School ligt vooral in haar uniek educatieve project in België . Dit is gebaseerd op drie hoofdpijlers. De eerste peiler omvat de persoonlijke dimensie, waar zowel aan de ontwikkeling van het Intellectuele als aan het sociale, emotionele, artistieke, sportieve en muzikale gewerkt wordt. De tweede peiler ondersteunt een opvoeding van waarden in overeenstemming met een christelijke visie op het leven. De derde peiler is de zeer nauwe samenwerking tussen ouders, leerlingen en leraars. De school heeft niet alleen een coachingsysteem opgezet dat individuele follow-up van elk kind mogelijk maakt. Ze organiseert ook tal van evenementen en trainingen ter ondersteuning van de ouders gedurende het hele jaar, naast de traditionele oudercontacten uiteraard.

Als onderdeel van een pedagogie, gericht op excellentie, introduceerde Agnes School onlangs een reeks innovatieve pedagogische activiteiten in het dagelijks leven van haar leerlingen die het leren aanvullen en ondersteunen. Het zijn de „ANA”-workshops die „natuurlijk leren in autonomie” betekenen. De toegevoegde waarde van de workshops in de Agnes School is groot: leraars, ouders en kinderen ondervinden er allemaal directe voordelen van. Deze methode wil het verankeren van leren in het dagelijkse leven, autonomie, concentratie en persoonlijke ontwikkeling stimuleren. De onderwijshouding die vandaag de dag nodig is.

Het is meestal tijdens deze thematische workshops dat de leerlingen in staat zijn om te groeien en om nieuwe educatieve initiatieven te implementeren. Tussen 2018 en 2020 heeft de school dankzij het Alcuin-fonds een project uitgevoerd :„”Levende natuur op school”. Het doel was duidelijk om de kinderen uit de stad opnieuw in contact te brengen met de natuur: hun creativiteit en hun waarnemingsvermogen gedurende de seizoenen te stimuleren,verwondering te wekken over vrijheid en schoonheid van het leven, om zichzelf vertrouwd te maken met het ritme van de natuur, om de regels te begrijpen, om de omgeving te respecteren en vooral ervoor te zorgen. Aanzienlijke werken ondersteunden dit project namelijk een groen dak, een moestuin, een insectenhotel en de aankoop van educatief materiaal. Zo kon de creatie van een groenere ruimte gerealiseerd worden in de Agnesschool.

Bezoek onze website.

 

Lycée Molière

Het Lycée Molière is een internationale Franstalige school met een onderdompelingsprogramma in het Engels. Ons doel is om elke leerling de middelen te geven om te slagen in een warme en veeleisende omgeving.

Meer informatie is beschikbaar op de website.

Mon école extra-ordinaire

MEEO is een project dat tot doel heeft “voortijdige schoolverlaters de smaak van het leren terug te geven”.

Deze school, gevestigd in Annecy-le-Vieux in Frankrijk, wordt gezien als een doorgangsschool voor jongeren met neurologische ontwikkelingsstoornissen (Autisme Spectrum Stoornissen, ernstige leerstoornissen), tijd om te genezen, om zichzelf beter te leren kennen en zo de kracht en de motivatie te vinden om het gewone schoolleven weer sereen op te pakken.

Meer informatie is beschikbaar op de website.

Collège Notre-Dame au Coeur d’Or

Het Collège Notre-Dame au Coeur d´Or is een middelbare school met internaat voor jongens, katholiek en onafhankelijk, gesitueerd in de Belgische Ardenne.

Gelegen in het midden van een bosgebied op een plaats genaamd La Converserie, heeft het college het dubbele voordeel dat het door zijn ligging geniet van een buitengewone rust en een gemakkelijke bereikbaarheid met de trein en via de grote verkeersassen.
Het College is geopend vanaf het 6e basisonderwijs tot het einde van het 6e secundair en wil zijn leerlingen een intellectuele, fysieke, artistieke en spirituele opleiding bieden.
Het College ontvangt geen overheidssubsidies ​​en kreeg meermaals steun van het Alcuin Fonds: in 2019 voor de aanwerving van een opvoeder en een sportcoach, en in 2020 voor de renovatie van de slaapzalen en het sanitair in het internaat.

Om meer te weten, dit is hun website.

Het College Notre-Dame au Coeur d´Or biedt elke leerling een volledige opleiding aan.

De ontwikkeling van de intelligentie en “van het hart”

Het doel is om de leerlingen een gedegen en een gestructureerde intellectuele opleiding te geven. Het gebruik van de expliciete methode, de inrichting in kleine klassen, de geïndividualiseerde opvolging van elke leerling, de organisatie van conferenties en van de studietijd die nodig is voor de opname van de vakkennis, evenals het gestructureerde ritme van het leven in internaat zijn allemaal middelen die voor dit doel worden gebruikt.

Het College wil ook de sociale intelligentie van zijn leerlingen ontwikkelen d.m.v. een klimaat van mededogen en gepersonaliseerde attentie, en door de wens om solidariteit tussen de leerlingen aan te moedigen in de geest van scoutspatrouilles.

Onder het drievoudige patronaat van Notre-Dame au Coeur d’Or (Beauraing), Don Bosco en de Heilige Thomas van Aquino, wil het College zijn leerlingen in alle vertrouwen en in een vruchtbare en open omgeving, toestaan te groeien in hun relatie met God. Het College wordt voor de catechetische vorming en de toediening van de sacramenten geholpen door de broeders van Sint-Jan.

Sportieve, manuele en artistieke activiteiten

Het College koos rugby (gegeven in het Engels) als zijn favoriete sport vanwege zijn unieke waarden van kameraadschap, fysieke moed en teamgeest. De groene omgeving van het College staat ook een ontdekking toe van een in België unieke ​​natuurlijke omgeving door activiteiten zoals joggen, luisteren naar de herten (afhankelijk van het seizoen), een moestuin onderhouden, … Ten slotte wil het College ook de artistieke talenten van zijn leerlingen ondersteunen door koorzang en theater.

Sint-Ignatius College

De Sint-Ignatiusschool is een onafhankelijke secundaire school met internaat in de groene rand rond Brussel.

Onze school is een veilige thuishaven voor kinderen die het geloof, de waarden en de gezonde ambities die ze thuis meekrijgen, in hun schoolse wereld weerspiegeld willen zien. Na een pril begin (september 2015) groeit de school door en vestigt zich als blijvende waarde.

Als bovenlokale school met een bijzonder profiel, is er ook een internaat voorzien om leerlingen die veraf wonen de kans te geven om hier school te lopen. De paters van SJM (Servi Jesu et Mariae) zijn een ruggengraat voor school en internaat .

De Sint Ignatius school is een ASO-school met de richtingen Latijn(-Moderne Talen) en Humane Wetenschappen. De school is door de Vlaamse overheid erkend (en reikt dus volwaardige diploma’s uit). De school is echter niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van uw giften en de bijdragen.

Meer informatie is beschikbaar op de website.

1 2
  • BRIEF VAN INFORMATIE