Loading...

Doneren

Gift Doen

UW GIFT

Het Alcuin Fonds heeft uw steun nodig om een facilitator te zijn van educatieve initiatieven op het gebied van school- of hoger onderwijs, in België en in Europa. U kunt aan het Alcuin Fonds voor de school doneren van over de hele wereld. Voor een aantal belangrijke staten, zal het fiscale attest dat u ontvangt als gevolg van uw donatie, u toelaten om uw belastingen te verminderen in het land waar u gedomicilieerd bent (zie hieronder). U kunt ervoor kiezen om uw gift vrijblijvend te maken zodat het toegewezen kan worden aan deze of gene van onze educatieve programma’s, ofwel duidt u aan welk specifiek educatief project u wenst te ondersteunen.

HET BELASTINGSREGIME DAT VAN TOEPASSING IS OP UW GIFT IS AFHANKELIJK VAN HET LAND WAAR U GEDOMICILIEERD BENT

1. U BENT GEDOMICILIEERD IN BELGIË, NEDERLAND,  LUXEMBURG, FRANKRIJK OD DENEMARKEN

Gelieve een e-mail te sturen naar donations@alcuinfonds.be met de volgende informatie:

 • Het bedrag dat u wenst te geven, de datum waarop u uw gift wou doen, en de gekozen betaalwijze.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

Na deze e-mail te hebben verstuurd, kunt u uw gift aan het Alcuin Fonds doen op de door u gekozen wijze.

Via een conventionele nationale of internationale overschrijving, te vragen aan uw bank (aanbevolen methode) :

Met als referentie : « Alcuin Fonds voor de schoo »
OF
« 016/1180/00047 »

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1

Online, op de rekening van het Alcuin Fonds dat onderdeel uitmaakt van de Koning Boudewijnstichting
SCHENKEN

2. U BENT GEDOMICILIEERD IN EUROPA (BUITEN BELGIË, NEDERLAND OF LUXEMBURG): GEBRUIK HET TGE NETWERK

WAT IS HET TGE NETWERK?

Transnational Giving Europe is het Europese systeem dat het mogelijk maakt om grensoverschrijdende donaties te maken die in aanmerking komen voor belastingvermindering in het land van domicilie. U kunt dit gebruiken om donaties te doen van één land naar een ander land indien er een TGE-partner is in uw land, alsook in het land dat uw donatie zal ontvangen. Beide TGE-partners zullen op voorhand contact met elkaar moeten opnemen. Vandaar dat het essentieel is om het Alcuin Fonds per e-mail van uw donatie in kennis te stellen voordat u deze uitvoert.
Aangezien het Alcuin Fonds geherbergd wordt door de Koning Boudewijnstichting, een instelling van erkend publiek nut in België en TGE-partner, kan het Fonds donaties ontvangen van Europese landen via TGE.

Voor meer informatie : http://www.transnationalgiving.eu/en/

DE TGE-PARTNERS (GELIEVE OP VOORHAND CONTACT OP TE NEMEN DONATIONS@ALCUINFONDS.BE)

Your country of residence for tax purposes TGE contact or partner
AustriaGemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich
BulgariaBulgarian Charities Aid Foundation
CroatiaEuropska zaklada za filantropiju i drustveni
FranceFondation de France
GermanyMaecenata Stiftung
HungaryKárpátok Alapítvány-Magyarország
IrelandThe Community Foundation for Ireland Ltd
ItalyFondazione Vita Giving Europe – O.N.L.U.S.
LuxembourgFonds Alcuin directly
PolandFundacja dla Polski (Foundation for Poland)
PortugalFundacao Oriente
RomaniaFundatia Comunitara fin Odorheiu Secuiesc
SlovakiaFonds Alcuin directly (no tax relief)
SloveniaFonds Alcuin directly
SpainFundación Empresa y Sociedad
SwitzerlandSwiss Philanthropy Foundation
The NetherlandsFonds Alcuin directly
United KingdomCharities Aid Foundation

OM TE DONEREN VIA TGE

Stuur een e-mail naar donations@alcuinfonds.be met de volgende informatie:

 • het bedrag dat u wenst te geven.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • Wanneer van toepassing, het specifieke project of de school die in aanmerking komt voor steun van het Alcuin Fonds dat u wenst te steunen (met vermelding van de naam en het volledige adres van de school/project).
 • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

Het Alcuin Fonds zal u per e-mail de contactgegevens sturen van de partnerstichting in uw land, die geïntegreerd is in het Europese donatiesysteem “Transnational Giving Europe (TGE)”.

Deze partnerstichting zal u de IBAN meedelen van de rekening waarop u uw donatie kunt storten, alsook de voorwaarden en termijnen die van kracht zijn in uw land voor de ontvangst van het fiscaal attest.

OPGELET

INDIEN U EEN GIFT STORT AAN ÉÉN VAN DE TGE PARTNERSTICHTINGEN ZONDER ONS VOORDIEN TE INFORMEREN OPDAT WE U DE TE VOLGEN PROCEDUREN MEEDELEN, ZULLEN WIJ HET GOEDE VERLOOP VAN HET PROCES NIET KUNNEN VERZEKEREN.

3. U BENT GEDOMICILIEERD IN DE VERENIGDE STATEN: GA LANGS HET “KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES”

Het King Baudouin Foundation United States is een Amerikaanse stichting: ze werkt samen met Europese verenigingen en stichtingen die fondsen wensen te werven in de Verenigde Staten. Ze herbergt daarom American Friends Funds, dit zijn Amerikaanse fondsen die de Amerikaanse financiering, die in aanmerking komen voor fiscale aftrek, leiden naar Europese fondsen.
Het Alcuin Fonds beschikt over een American Friend Fund. . Indien u gedomicilieerd bent in de Verenigde Staten, kunt u dus aan het Alcuin Fonds doneren terwijl u geniet van fiscale aftrek in de VS, krachtens het statuut van KBFUS (501(c)(3) public charity).

Het is mogelijk om een donatie te doen:

 • Contant : per cheque, overschrijving, online met bankkaart
 • Met roerende of onroerende goederen : acties, obligaties, gewone aandelen, aandelen van Vastgoedbeheerder

Alvorens u een transactie uitvoert, gelieve contact op te nemen met donations@alcuinfonds.be om het donatiekanaal tussen KBFUS en het Alcuin Fonds te activeren. Gelieve in uw e-mail het volgende te vermelden:

 • het bedrag dat u wenst te geven.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

4. U BENT GEDOMICILIEERD BUITEN EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN:

U kunt doneren aan het Alcuin Fonds, maar u zal geen fiscaal attest ontvangen die u toelaat van een belastingaftrek in het land waarin u gedomicilieerd bent te genieten.
Indien u een fiscaal attest wil in het land waarin u gedomicilieerd bent voor de gift die u van plan bent te maken, gelieve ons te vragen of een partnerschap met het betrokken land kan gemaakt worden, en in welke termijn : donations@alcuinfonds.be

LEGATEN EN DONATIES

Het is mogelijk om een legaat of donatie te verlenen aan het Alcuin Fonds, deze zal van hetzelfde voordelige fiscale kader genieten als de stichting die het herbergt, de Koning Boudewijnstichting.

Voor informatie over de voorwaarden van legaten en donaties ga naar de website notaire.be.

TRANSPARENTIE

Het Alcuin Fonds, zoals de Koning Boudewijnstichting die het herbergt, respecteert de Ethische Code voor fondsenwerving en de transparantie van de rekeningen. Deze Ethische Code werd aangenomen van de VZW « Vereniging voor de Ethiek in Fondsenwerving », die als doel heeft om « aan de Belgische bevolking waarborgen te bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen ».

Gift Doen

UW GIFT

Het Alcuin Fonds heeft uw steun nodig om een facilitator te zijn van educatieve initiatieven op het gebied van school- of hoger onderwijs, in België en in Europa. U kunt aan het Alcuin Fonds voor de school doneren van over de hele wereld. Voor een aantal belangrijke staten, zal het fiscale attest dat u ontvangt als gevolg van uw donatie, u toelaten om uw belastingen te verminderen in het land waar u gedomicilieerd bent (zie hieronder). U kunt ervoor kiezen om uw gift vrijblijvend te maken zodat het toegewezen kan worden aan deze of gene van onze educatieve programma’s, ofwel duidt u aan welk specifiek educatief project u wenst te ondersteunen. Gelieve op voorhand na te kijken of het in aanmerking komt voor steun van het Alcuin Fonds door een e-mail te sturen naar contact@alcuinfonds.be

HET BELASTINGSREGIME DAT VAN TOEPASSING IS OP UW GIFT IS AFHANKELIJK VAN HET LAND WAAR U GEDOMICILIEERD BENT

1. U BENT GEDOMICILIEERD IN BELGIË, NEDERLAND OF IN LUXEMBURG

Gelieve een e-mail te sturen naar donations@alcuinfonds.be met de volgende informatie:

 • Het bedrag dat u wenst te geven, de datum waarop u uw gift wou doen, en de gekozen betaalwijze.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • • Wanneer van toepassing, het specifieke project of de school die in aanmerking komt voor steun van het Alcuin Fonds dat u wenst te steunen (met vermelding van de naam en het volledige adres van de school/project). Gelieve te wachten op onze bevestiging voordat u uw overschrijving doet.
 • • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

Na deze e-mail te hebben verstuurd, kunt u uw gift aan het Alcuin Fonds doen op de door u gekozen wijze.

Via een conventionele nationale of internationale overschrijving, te vragen aan uw bank (aanbevolen methode) :

Met als referentie : « Alcuin Fonds voor de schoo »
OF
« 016/1180/00047 »

IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1

Online, op de rekening van het Alcuin Fonds dat onderdeel uitmaakt van de Koning Boudewijnstichting
SCHENKEN

2. U BENT GEDOMICILIEERD IN EUROPA (BUITEN BELGIË, NEDERLAND OF LUXEMBURG): GEBRUIK HET TGE NETWERK

WAT IS HET TGE NETWERK?

Transnational Giving Europe is het Europese systeem dat het mogelijk maakt om grensoverschrijdende donaties te maken die in aanmerking komen voor belastingvermindering in het land van domicilie. U kunt dit gebruiken om donaties te doen van één land naar een ander land indien er een TGE-partner is in uw land, alsook in het land dat uw donatie zal ontvangen. Beide TGE-partners zullen op voorhand contact met elkaar moeten opnemen. Vandaar dat het essentieel is om het Alcuin Fonds per e-mail van uw donatie in kennis te stellen voordat u deze uitvoert.
Aangezien het Alcuin Fonds geherbergd wordt door de Koning Boudewijnstichting, een instelling van erkend publiek nut in België en TGE-partner, kan het Fonds donaties ontvangen van Europese landen via TGE.

Voor meer informatie : http://www.transnationalgiving.eu/en/

DE TGE-PARTNERS (GELIEVE OP VOORHAND CONTACT OP TE NEMEN DONATIONS@ALCUINFONDS.BE)

Your country of residence for tax purposes TGE contact or partner
AustriaGemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich
BulgariaBulgarian Charities Aid Foundation
CroatiaEuropska zaklada za filantropiju i drustveni
FranceFondation de France
GermanyMaecenata Stiftung
HungaryKárpátok Alapítvány-Magyarország
IrelandThe Community Foundation for Ireland Ltd
ItalyFondazione Vita Giving Europe – O.N.L.U.S.
LuxembourgFonds Alcuin directly
PolandFundacja dla Polski (Foundation for Poland)
PortugalFundacao Oriente
RomaniaFundatia Comunitara fin Odorheiu Secuiesc
SlovakiaFonds Alcuin directly (no tax relief)
SloveniaFonds Alcuin directly
SpainFundación Empresa y Sociedad
SwitzerlandSwiss Philanthropy Foundation
The NetherlandsFonds Alcuin directly
United KingdomCharities Aid Foundation

OM TE DONEREN VIA TGE

Stuur een e-mail naar donations@alcuinfonds.be met de volgende informatie:

 • het bedrag dat u wenst te geven.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • Wanneer van toepassing, het specifieke project of de school die in aanmerking komt voor steun van het Alcuin Fonds dat u wenst te steunen (met vermelding van de naam en het volledige adres van de school/project).
 • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

Het Alcuin Fonds zal u per e-mail de contactgegevens sturen van de partnerstichting in uw land, die geïntegreerd is in het Europese donatiesysteem “Transnational Giving Europe (TGE)”.

Deze partnerstichting zal u de IBAN meedelen van de rekening waarop u uw donatie kunt storten, alsook de voorwaarden en termijnen die van kracht zijn in uw land voor de ontvangst van het fiscaal attest.

OPGELET

INDIEN U EEN GIFT STORT AAN ÉÉN VAN DE TGE PARTNERSTICHTINGEN ZONDER ONS VOORDIEN TE INFORMEREN OPDAT WE U DE TE VOLGEN PROCEDUREN MEEDELEN, ZULLEN WIJ HET GOEDE VERLOOP VAN HET PROCES NIET KUNNEN VERZEKEREN.

3. U BENT GEDOMICILIEERD IN DE VERENIGDE STATEN: GA LANGS HET “KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES”

Het King Baudouin Foundation United States is een Amerikaanse stichting: ze werkt samen met Europese verenigingen en stichtingen die fondsen wensen te werven in de Verenigde Staten. Ze herbergt daarom American Friends Funds, dit zijn Amerikaanse fondsen die de Amerikaanse financiering, die in aanmerking komen voor fiscale aftrek, leiden naar Europese fondsen.
Het Alcuin Fonds beschikt over een American Friend Fund. . Indien u gedomicilieerd bent in de Verenigde Staten, kunt u dus aan het Alcuin Fonds doneren terwijl u geniet van fiscale aftrek in de VS, krachtens het statuut van KBFUS (501(c)(3) public charity).

Het is mogelijk om een donatie te doen:

 • Contant : per cheque, overschrijving, online met bankkaart
 • Met roerende of onroerende goederen : acties, obligaties, gewone aandelen, aandelen van Vastgoedbeheerder

Alvorens u een transactie uitvoert, gelieve contact op te nemen met donations@alcuinfonds.be om het donatiekanaal tussen KBFUS en het Alcuin Fonds te activeren. Gelieve in uw e-mail het volgende te vermelden:

 • het bedrag dat u wenst te geven.
 • Uw contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw domicilie, het adres waar u het fiscaal attest wenst te ontvangen.
 • Wanneer van toepassing, het specifieke project of de school die in aanmerking komt voor steun van het Alcuin Fonds dat u wenst te steunen (met vermelding van de naam en het volledige adres van de school/project).
 • Of u een fiscaal attest wenst te ontvangen en de manier waarop (e-mail of via de post).

4. U BENT GEDOMICILIEERD BUITEN EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN:

U kunt doneren aan het Alcuin Fonds, maar u zal geen fiscaal attest ontvangen die u toelaat van een belastingaftrek in het land waarin u gedomicilieerd bent te genieten.
Indien u een fiscaal attest wil in het land waarin u gedomicilieerd bent voor de gift die u van plan bent te maken, gelieve ons te vragen of een partnerschap met het betrokken land kan gemaakt worden, en in welke termijn : donations@alcuinfonds.be

LEGATEN EN DONATIES

Het is mogelijk om een legaat of donatie te verlenen aan het Alcuin Fonds, deze zal van hetzelfde voordelige fiscale kader genieten als de stichting die het herbergt, de Koning Boudewijnstichting.

Voor informatie over de voorwaarden van legaten en donaties ga naar de website notaire.be.

TRANSPARENTIE

Het Alcuin Fonds, zoals de Koning Boudewijnstichting die het herbergt, respecteert de Ethische Code voor fondsenwerving en de transparantie van de rekeningen. Deze Ethische Code werd aangenomen van de VZW « Vereniging voor de Ethiek in Fondsenwerving », die als doel heeft om « aan de Belgische bevolking waarborgen te bieden van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen ».

 • BRIEF VAN INFORMATIE