Loading...

HET FONDS

Het Alcuin Fonds voor de school is een Fonds van de Koning Boudewijn-stichting. Het zet zich in voor onderwijs in Europa sinds 2017.

Missie

Bewust van de hoge behoefte aan scholingsalternatieven opdat alle kinderen kunnen slagen, ondersteunt het Alcuin Fonds initiatieven vanuit de basis die de verscheidenheid aan educatieve behoeften van kinderen in België en Europa kunnen aanpakken.

ORGANISATIE

Het Fonds wordt beheerd door een directiecomité bestaande uit de oprichters, een vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting en een gekwalificeerd persoon die door deze laatsten wordt gekozen.

Het Alcuin Fonds heeft uw steun nodig om een facilitator te zijn van educatieve

LEGATEN EN DONATIES

Het is mogelijk om een legaat of donatie te verlenen aan het Alcuin Fonds, deze zal van hetzelfde voordelige fiscale kader genieten als de stichting die het herbergt, de Koning Boudewijnstichting.

GIFT DOEN

Het Alcuin Fonds heeft uw steun nodig om een facilitator te zijn van educatieve initiatieven op het gebied van school- of hoger onderwijs, in België en in Europa. U kunt aan het Alcuin Fonds voor de school doneren van over de hele wereld.

NIEUWS

De middeleeuwse historicus Olivier Hanne presenteert Alcuin, centrale acteur van de Karolingische renaissance en patroon van ons fonds: een personage dat al het nieuws houdt.

Oproep tot het indienen van voorstellen

Het Alcuin Fonds is vooral geïnteresseerd in het steunen van vrije schoolprojecten die innovatieve pedagogie bieden, speciaal aangepast aan de scholing van kinderen met leerstoornissen of een handicap, of kinderen met een groot potentieel, of nog kinderen van kansarme sociale milieus.

TERMEN EN NIEUWS
  • BRIEF VAN INFORMATIE